Privacyverklaring

Voor welke doeleinden worden gegevens verwerkt?
Dit privacybeleid is het beleid van Quades B.V., (kvk.nr: 69004226), alsmede van alle aan haar gelieerde ondernemingen (hierna “Quades”). Quades hanteert een strikt privacybeleid. Wij nemen uw privacy uiterst serieus en gaan zorgvuldig met uw persoonlijke informatie om. Dit privacy statement geeft aan hoe wij omgaan met de gegevens van de kandidaten.
Voor de uitvoering van onze dienstverlening vragen wij u om persoonsgegevens. Quades houdt zich aan de wetgeving rondom de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Wet bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Quades heeft bij het verwerken van uw persoonsgegevens de volgende doelen:
1. Het met behulp van specifieke criteria vinden van geschikte kandidaten voor projecten.
2. Het voorleggen van cv’s en profielen van kandidaten voor beoordeling door opdrachtgevers voor een project.
3. Het, wanneer gewenst, sturen van e-mails over mogelijke projecten.

Wij verwerken alleen de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor bovengenoemde doeleinden. Wij streven daarbij naar minimale gegevensverwerking. Waar mogelijk worden minder of geen persoonsgegevens verwerkt.

Welke informatie wordt verzameld?
Inschrijfformulier en reageren op vacatures
Als kandidaat van Quades kunt u een inschrijfformulier invullen, reageren op vacatures of rechtstreeks contact opnemen met een consultant. Hiervoor geeft u ons informatie zoals: naam, adresgegevens, geslacht, geboortedatum, e-mailadres, opleidingen, ambitie, werkervaring en een cv dansel portfolio. U bepaalt zelf welke gegevens u aan ons verstrekt.

Door het doorgeven van uw gegevens zoals beschreven geeft u Quades toestemming om uw persoonsgegevens te gebruiken voor de doeleinden als hierboven beschreven. Wanneer u het niet op prijs stelt dat Quades uw persoonsgegevens gebruikt voor de bovenstaande doeleinden, kunt u dat ons laten weten. Dit betekent echter wel dat Quades u geen diensten kan verlenen.

Cookies

Zoals veel websites maken wij gebruik van cookies en weblogfiles voor het meten van het bezoek op onze website. Als u niet wenst dat wij die gebruiken, dient u in uw browser ‘cookies off’ in te stellen. Accepteert u cookies wel, dan blijven die gedurende vijf jaar op uw computer, tenzij u de cookies verwijdert. Het uitzetten van cookies kan het gebruik van onze website en diensten beperken.

Google Analytics
Wij maken gebruik van Google Analytics, een product van Google Inc. Dit programma maakt gebruik van cookies, om te kunnen zien hoe bezoekers onze site gebruiken. Op deze manier kunnen we onze website blijvend optimaliseren. De informatie van de cookies wordt overgebracht naar, en door Google opgeslagen op computers in de Verenigde Staten. Google combineert opgeslagen IP-adressen niet met andere gegevens die ze hebben. Door gebruik te maken van onze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google zoals hiervoor is omgeschreven. Het uitzetten van cookies kan het gebruik van onze website en diensten beperken.

Beveiliging
Wij hebben passende maatregelen genomen om uw inschrijfgegevens bij Quades en het gebruik van onze site te beveiligen en om misbruik te voorkomen.
Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is, doch uiterlijk vijf jaar, tenzij de persoonsgegevens langer moeten worden bewaard om te voldoen aan een wettelijke bewaarplicht. Het bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om de overeenkomst met u goed uit te kunnen voeren of om wettelijke verplichtingen te kunnen naleven.

Recht tot correcties en laten verwijderen van persoonsgegevens

Als gebruiker kunt u uw gegevens laten aanpassen, corrigeren, verwijderen of opvragen. Dit kan door een e-mail naar info@quades.nl te sturen met verzoek tot 1 van de genoemde acties. Behoudens voor de doeleinden van het matchen en bemiddelen tussen opdrachtgevers en kandidaten, zal Quades uw persoonlijke gegevens niet ter beschikking stellen aan derden.

U heeft daarnaast de volgende rechten:
* Het recht de verwerking van uw gegevens te beperken of uw gegevens aan een andere partij over te dragen.
* Het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens in te trekken.
Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen. U heeft tevens het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Nieuwe ontwikkelingen en vragen
Quades is gerechtigd eenzijdig wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid. Check daarom regelmatig deze pagina voor het privacy beleid van Quades.

Heeft u vragen over of naar aanleiding van deze privacyverklaring? Neemt u dan contact met ons op via info@quades.nl of +31 (0)20 3090 265.